KontaktOm ossStartKalendariumTjänsterPressPublikationerGenomförda aktiviteterLediga jobbAndra HushållningssällskapLänkarEnglish
Europa Direkt
Sök

Europa Direkt

Välkommen till Europa Direkt Skaraborg

- ditt EU-informationskontor!

Vårt kontor är en del i Europeiska Kommissionens nätverk för EU-information. Syftet är att informera invånare, företag, myndigheter och organisationer i landsbygdsområden om EU-medlemskapets möjligheter samt stödja åtgärder som utvecklar vår region.

 

Huvuduppgifter för Europa Direkt:

 • Sprider kunskap om EU på landsbygden i Skaraborg
 • Fungerar som ett nätverk mellan olika europeiska
  regioner för landsbygdsbefolkningen
 • Arrangerar kurser och konferenser
 • Partnersökning
 • Arrangera kurser, seminarier, informationsmöten,
  utställningar
 • Initiering, samordning och assistans vid
  projektverksamhet
 • Information och Återrapportering till
  EU-Kommissionen
Europeiskt nätverk

Europa Direkt ingår som en del i ett europeiskt nätverk av kontor som koordineras av Europeiska Kommissionen (DG kommunikation). För närvarande består detta nätverk av ca 500 Europa Direkt-kontor som är spridda över Europeiska unionen. 20 av dessa kontor finns etablerade i Sverige. Europa Direkt Sveriges gemensamma hemsida http://ec.europa.eu/sverige/eu_service/eu_close_you/europe_direct/index_sv.htm

 

Vår uppgift är att sprida kunskap om EU s utveckling, program och stöd till landsbygdsbefolkningen, koordinera och initiera projekt samt arrangera kurser och seminarier. En viktig funktion för kontoren är att förse Europeiska Kommissionen med information om utvecklingen i respektive region när det gäller landsbygdsfrågor.

 

Hushållningssällskapet Skaraborg är värd för Europa Direkt Skaraborg. Alla Europa Direkt-kontor sorterar under en värdorganisation som skall ha bred erfarenhet av att ge stöd och råd till befolkningen och näringar på landsbygden samt ett väl utvecklat regionalt nätverk.

 

Välkommen att kontakta Europa Direkt Skaraborg!

Sabina Hualpa Blomgren 0511-248 56

Logga in... Hushållningssällskapet Skaraborg

 • Box 124, 532 22  Skara, 0511-248 00
 • Besök/paket: Järnvägsgatan 18, 532 30 Skara