KontaktOm ossStartKalendariumTjänsterPressPublikationerGenomförda aktiviteterLediga jobbAndra HushållningssällskapLänkarEnglish

Många intresserade lantbrukare trotsade vädret och studerade växtodling under Logårdsdagen den 22 juni

Logårdsdagen vänder sigtill lantbrukare och under dagen visades det upp demonstrationsodlingar och annat aktuellt för dagens företagare. 

 

Regnet hade i veckor strilat ner över Grästorp. Demonstrationsodlingarna, som är en viktig del under Logårdsdagen, såg ut att bli en blöt och lerig historia och väderleksrapporten inför själva dagen såg inte särskilt lugnande ut heller. Men tack och lov hann det ändå torka upp hyfsat dagen innan och alla programpunkter kunde genomföras som det var tänkt.


Solen sken stora delar av dagen och glädjande nog kom ett stort antal lantbrukare. De kunde som brukligt ta sig runt gården och de fick ett varierat program bestående av ett stort antal demonstrationsodlingar anpassade efter Västsvenska förhållanden. Vidare genomfördes ett antal miniseminarier som tog upp aktuella växtodlingsfrågor. I fält fanns rådgivare och representanter från handeln, vilket gav lantbrukarna chans att direkt ställa sina frågor om sorter och behandlingar medan man vandrade runt bland grödorna.

 
Det är inte bara fakta och kunskap man kan få sig till livs på Logårdsdagen. Det är också ett tillfälle för lantbrukare att träffa kollegor och i det sammanhanget måste Puben nämnas. Där serverade Åse-Viste och Barne-Laske hushållningsgillen gott fika och den alltid så uppskattade grilltallriken.

 

Tipspromenad

I år fanns en tipspromenad runt aktiviteterna på Logården.

Klicka här för att se vinnare och frågor med svar.  

Aktuella ämnen

Demonstrationsodlingarna är en stor del av arrangemanget. Mycket tid har lagts på att pedagogiskt visa upp effekter av olika åtgärder i fält. I sortförsöken såg höstsäden mycket fin ut medan vårsäden tyvärr såg lite blek och lidande ut på grund av allt regn som kom veckorna innan.

 

Proteingrödorna såg också mycket bra ut. Enda missen med proteingrödorna i år var att vi inte kunde visa våra lupiner. De såg mycket bra ut bara några futtiga dagar före visningen och hade därför varit roliga att få visa upp. Men det satte några gourméer till rådjur stopp för.

Tre teman

Även i år innehöll dagen också olika teman. Dessa ska ta upp aktuella frågeställningar och de var i år tre stycken; Proteingrödor, Spannmålspriser och Säkerhet vid transporter.

Tema Proteingrödor: En ständig utmaning är att producera bra inhemskt protein. Därför satsade vi i år på att visa olika arter såsom åkerböna, ärter, lupin och sojaböna. Det visades också etableringsmetoder, växtskydd och skötselåtgärder för de olika proteingrödorna.

Tema Spannmålspriser: Katarina Gillblad, Agronomics, kom och gav råd för att få bästa pris för spannmål. Vid tre olika klockslag hölls ett miniseminarium i fält som efterföljdes av en rundvandring bland sortdemonstrationerna. Katarina pratade engagerat och hennes fördrag fyllde tältet varje visning.

Tema Säkerhet vid transporter: Teknikrådgivare Christer Johansson, LRF Konsult, gick igenom hur vi ska hantera allt tyngre ekipage. Han tog upp risker vid transporter, säkring av last samt säkerheten med toppstänger och hitchkrokar.

 

”Gropen”

Även i år hade vi grävt en grop där man kunde se olika åtgärders effekter på markpackningen, markstruktur och rotutveckling. Den låg i år i höstraps och var som brukligt mycket populär.

 
Intill gropen odlades höstraps och där visades olika sorter och ogräsbekämpning av Albin Gunnarson från Svensk Raps.

Ni kommer väl nästa år!

Många stannade i flera timmar och avslutade dagen i puben. När klockan slog sju packade utställare och arrangörer ihop för den här gången. Vi hälsar de som kom och alla övriga välkomna till nästa års Logårdsdag! 
 

 

Arrangörerna

Arrangörer för HS Jordbrukardag är Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Scandinavian Seed, Svenska Foder, LRF, SLU och Hushållningssällskapet Skaraborg och Väst.

 


 

 

 

 

 
Ett stort utställartält fanns också där man träffade på många av landsbygdens företag och organisationer.

   

En ständig utmaning är att producera bra inhemskt protein. Därför satsade vi i år på att visa olika arter såsom åkerböna, ärter, lupin och sojaböna.

  

Katarina Gillblad, Agronomics, kom och gav råd för att få bästa pris för spannmål.

Logårdsdagen har fokus på växtodling anpassad efter västsvenska förhållanden.

 

Även i år stod Åse-Viste och Barne-Laske hushållningssgille för maten.

Här förevisas en N-sensor. Med den kan man mäta kväve i växten. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logga in... Hushållningssällskapet Skaraborg

  • Box 124, 532 22  Skara, 0511-248 00
  • Besök/paket: Järnvägsgatan 18, 532 30 Skara