KontaktOm ossStartKalendariumTjänsterPressPublikationerGenomförda aktiviteterLediga jobbAndra HushållningssällskapLänkarEnglish

Logårdsdagen växer

Årets Logårdsdag drog rekordpublik. Arrangemanget ger möjlighet för lantbrukare att träffa kollegor, rådgivare och företrädare för handel och näringen.

 

Logårdsdagen visar upp senaste inom modern växtodling för västra Sverige. Dagen är en blandning av demonstrationsodlingar, visningar och seminarier. Många av landsbygdens företag och organisationer visade också upp sig.

 

I demo-odlingarna visade personal från arrangörerna:
• Sorter höst- och vårsäd och åkerböna
• Stråförkortning
• Ogräsbehandlingar
• Fånggrödor
• DON
• Mångfald på slätten

 

Årets tema var Markvård & Bördighet


Fokus på: Dränering och packning samt växtföljdssjukdomar i åkerböna.

 

Gropen och täckdikning

Gropen ger besökarna möjlighet att se grödorna ”från nedan" och markprofilen ända ned till cirka 2 meters djup. I år kunde man studera effekterna av strukturkalkning.

Åkerböna
Odling av åkerböna ökar och ger oss en möjlighet att odla bra protein. Ökad odling innebär också ökad risk för växtföljdsjukdomar vilket visades i demoodlingen.

 

 

Arrangörerna

Arrangörer för Logårdsdagen är Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Scandinavian Seed, Svenska Foder, LRF, SLU och Hushållningssällskapet Skaraborg och Väst.

 


 

 

 

Sorter och spannmålsmarknad

Katarina Gillblad, Agronomics, gav råd för att få bästa pris för din spannmål. Under dagen gavs tre miniseminarier som efterföljdes av en rundvandring bland sortdemonstrationerna.

 

Åse-Viste och Barne-Laske gillen stod för mat och dryck under dagen.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logga in... Hushållningssällskapet Skaraborg

  • Box 124, 532 22  Skara, 0511-248 00
  • Besök/paket: Järnvägsgatan 18, 532 30 Skara