KontaktOm ossStartKalendariumTjänsterPressPublikationerGenomförda aktiviteterLediga jobbAndra HushållningssällskapLänkarEnglish
Energiskog -salix och poppel

Energiskog -salix och poppel

Nätverksträff för landets salixaktörer
Tisdag 12 mars kl 12.00-16.30 på Scandic Billingen i Skövde

 

Program  
12.00 Samling och lunch till självkostnad
13.00

Inledning Framtidspotential för energiskog?
Cecilia W Roslund Hushållningssällskapet

 
Salix och poppel som bränsle.

Vilken bränslekvalitet har flis från salix och poppel?

Susanne Paulrud SP, Per-Ove Persson Hushållningssällskapet och Bengt-Erik Löfgren Äfab

 
Köparens krav på bränsleflis?

Bränslekvalitet, leveranser, service?

Jonas Torstensson Eon Örebro, Gunnar Ryd Pålsboda Energi

14.30

Gruppdiskussioner med landets salixaktörer
(odlare, maskinentreprenörer, användare)
Grupparbete och erfarenhetsutbyte.
Presentationer inom varje grupp

Fikabuffé

Vilka utvecklingsinsatser behövs för salix framöver?
Vilka forskningsfrågor finns?

16.00 Sammanfattning av dagen
16.30 Avslut

 

 

Anmälan senast 5/3 till:

info.skaraborg@hushallningssallskapet.se
eller tel 0511- 248 00

 

Arrangörer:

Hushållningssällskapet och SP
med finansiering via Landsbygdsprogrammet.

Inbjudan som pdf  

Logga in... Hushållningssällskapet Skaraborg

  • Box 124, 532 22  Skara, 0511-248 00
  • Besök/paket: Järnvägsgatan 18, 532 30 Skara